Rathra Yatra

Puri

2002
  Railway Station

New Delhi

1998
Rathra Yatra

Puri

2002
  Wenkenbachweg

Amsterdam

1997
Pahar Ganj

New Delhi

1997
  Katputli

New Delhi

1998
Page  1|2